Heji Shin

673 Meeker Avenue.
Opens: 01/12/13, Closes: 02/10/13